Onderwijsconcept

Heeft u vragen – Bel ons (0523)262728

 

Unitonderwijs

Op basisschool De Morgenster wordt onderwijs gegeven in drie units.

In unit A is het onderwijs afgestemd op 4-7- jarigen (het pre-operationele stadium). De leerling is intensief bezig met taalverwerving. Het denken is nog sterk egocentrisch. De kinderen leren vooral door spel. In unit B is het onderwijs afgestemd op 7-10-jarigen (het concreet-operationele stadium). De leerling ziet meer logische verbanden, denkt zakelijker en minder egocentrisch. Unit C is afgestemd op 10-12-jarigen (het formeel-operationele stadium). De leerling kan abstract denken en oplossingen in gedachten testen.

 

In het document Unitonderwijs kunt u lezen hoe wij het unitonderwijs op de Morgenster vormgeven.