Visie op onderwijs

Heeft u vragen – Bel ons (0523)262728

 

Missie

Op de Morgenster willen we leerlingen helpen zich te ontwikkelen tot bewust betrokken burgers, die in hun leven Jezus willen volgen.

Motto

Op de Morgenster wil je gezien worden!

Overtuiging

De Morgenster is een bijbels gefundeerde school, waar we samen God mogen loven en prijzen in alles wat we doen. We mogen samenleven vanuit Zijn genade.
We werken als Morgenster vanuit het relatiemodel, met als basis: Liefde.
Liefde voor God, je naaste, de omgeving en jezelf. We werken als personeel, ouders en leerlingen vanuit de volgende kernwaarden: Vertrouwen, dankbaarheid, verantwoordelijkheid, aandacht en veiligheid.
De Morgenster biedt haar leerlingen een veilige plek, waar ze zich kunnen ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden.

Visie

De Morgenster draagt positief en professioneel bij aan een gezonde en doorlopende ontwikkeling van de leerlingen. We zijn een lerende organisatie, waarin iedereen met en van elkaar leert. Samen spelen en ontdekken in een krachtige omgeving staat centraal. We bereiden voor op het leren en leven in de 21e eeuw. We doen een beroep op gaven en talenten. Leerlingen voelen zich daardoor prettig en veilig, ontwikkelen zelfvertrouwen. Iedereen hoort erbij. In goed wederzijds contact met ouders willen we als team een succes maken van de basisschooltijd van de leerlingen.