De school waar JIJ mag stralen

Heeft u vragen – Bel ons (0523)262728

 

Identiteit

Op de Morgenster leeft het christelijk geloof en kent daardoor een klimaat van geborgenheid: waarin je wordt gezien, waarin er naar je geluisterd wordt, waarin je wordt beschermd en waarin je Gods liefde mag ervaren.

Zwemles op de Morgenster

We hebben als school in samenwerking met Zwembad De Slag het schoolzwemmen ingevoerd. Kinderen mogen vanaf 4 jaar en 9 maand starten met schoolzwemmen. Vanuit school zorgen we voor het vervoer in samenwerking met u als ouders en Kids ‘n Ko. Lees meer….

 

Lees meer

Aanmelden

Hier vindt u informatie over het aanmelden van uw kind

Leerlingenraad

Ook leerlingen hebben inspraak in ons onderwijs en de gang van zaken. Niet alleen door kindgesprekken maar ook door de leerlingenraad. De leerlingenraad vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar met de directeur over verschillende onderwerpen....

Lees meer

Video Unit Onderwijs

Hannah

Deze school maakt onderdeel uit van scholengroep Hannah Lees meer

Vacatures

Bekijk onze vacatures