Ouders

Heeft u vragen – Bel ons (0523)262728

 

MR

In onze school is de directeur integraal schoolleider. Dat betekent dat zij beslissingen kan nemen binnen onze school. Daarbij houdt zij zich aan de afspraken die binnen scholengroep Hannah zijn gemaakt. Binnen de school denken en praten ouders en collega’s mee met de directeur. Als de directeur een besluit wil nemen, hebben zij binnen de medezeggenschapsraad het recht van informatie, advies en soms hebben zij ook instemmingsrecht. Dat maakt de kwaliteit van de besluiten beter en het bevordert ook het draagvlak voor de besluiten. Alles gaat volgens wettelijke regels voor de medezeggenschap. Medezeggenschap is daarmee een waardevolle vorm van georganiseerde tegenspraak.

Leden MR

De MR op de Morgenster bestaat uit 5 leden: 

Hanna de Vries, Dick Willems en Gert Rump (oudergeleding)

Clara-Marij Star en Marlies ten Have (personeelsgeleding) 

Er wordt iedere 6 weken vergaderd, dus zo’n 6 of 7 keer per schooljaar. De data staan vermeld in de jaarplanning en zijn openbaar, tenzij de MR besluit de vergadering alleen voor de leden voort te zetten. Dit is meestal het geval als het over personen gaat. U kunt de MR bereiken via de individuele leden of via: mrdemorgenster@gmail.com.