Nieuws

Heeft u vragen – Bel ons (0523)262728

 

Leerlingenraad

8 september 2021

Ook leerlingen hebben inspraak in ons onderwijs en de gang van zaken. Niet alleen door kindgesprekken maar ook door de leerlingenraad.

De leerlingenraad vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar met de directeur over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld: schoolregels, spelletjes en onderwerpen die in de ideeënbus gestopt worden. U als ouders kunt ook uw ideeën in de bus deponeren.

De leerlingenraad bestaat nu uit 6 leerlingen, 2 leerlingen uit leerjaar 6 en 2 uit leerjaar 7 en nog 2 uit leerjaar 8.

 

Ga terug naar Nieuwsoverzicht