Gezonde school

Heeft u vragen – Bel ons (0523)262728

 

We hebben het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten we zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. We zijn trots op dit behaalde resultaat!

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Het aanleren van een gezonde levensstijl is voor kinderen belangrijk voor hun toekomst.

Ons gezondheidsbeleid is te downloaden door op deze link te klikken: Gezondheidsbeleid GBS de Morgenster