Anders organiseren

Heeft u vragen – Bel ons (0523)262728

 

Op de Morgenster zijn we sinds een aantal jaren bezig met het veranderen van ons onderwijsconcept. Als team zijn we onderzoekend en ontdekkend aan de slag gegaan en hebben zo steeds beter in beeld hoe we onderwijs willen geven en wat daarin belangrijk is voor ons.

Dit schooljaar hebben we vanuit het NRO een subsidie gekregen die het mogelijk maakt om wekelijks tijd te reserveren om gesprekken te voeren over visie en doelen. Hieruit is de stuurgroep ‘Anders Organiseren’ ontstaan, een kenniskring. We zijn heel blij met deze kans, we kunnen hierdoor heel gericht en bewust stilstaan bij de ontwikkeling en met een helikopterview kijken wat er allemaal ontstaan is en wat de volgende stap moet gaan worden.

We hebben intervisie gevoerd met diverse scholen die ook bezig zijn met het veranderen en ontwikkelen van hun onderwijsconcept, ook dit is heel waardevol.

Nadat we een aantal jaren al doende aan de slag zijn gegaan met het doorvoeren van de veranderingen, is het nu tijd om onze visie te omschrijven en vast te stellen. Als team zijn we daarom ook volop in gesprek om uiteindelijk dit schooljaar de visie vast te kunnen stellen.

We denken aan kindgesprekken, aan portfolio’s, aan leerlijnen en ontwikkeldoelen, aan toetssystemen, aan ruimtelijke inrichting, aan onderzoekende houding, enzovoort. Samen werken we vol enthousiasme en betrokkenheid hieraan, met behulp van de leerlingen en de ouders.

Het is heel waardevol om zo, al onderzoekend en ontdekkend, als team bezig te zijn en te merken dat de leerlingen steeds vaker in de flow komen bij het leren.